top of page

GIỜ HÀNH CHÍNH

 

Các cuộc hẹn cá nhân chỉ có thể được thực hiện theo lịch hẹn.

Tôi có thể liên lạc qua điện thoại vào những thời điểm sau:

Thứ Sáu: 14:00 sáng - 16:00 chiều

  Các cuộc tư vấn tiếp tục diễn ra qua cuộc gọi video hoặc tại văn phòng với các biện pháp vệ sinh thích hợp.

Nếu tôi không liên lạc được bằng điện thoại, bạn cũng có thể liên hệ với tôi qua  địa chỉ email liên lạc.

mail@ra-vehring.com

bottom of page